Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dobre klimaty - podsumowanie

logo dk

Projekt „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” realizowany był w okresie od 1 listopada 2013 do 30 czerwca 2015. Liderem w projekcie było Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a partnerami Gmina Płużnica i Gmina Gruta.

W okresie realizacji projektu funkcjonowały biura Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, jedno w Gminie Płużnica i jedno w Gminie Gruta.

Utworzone zostały portale gminne: www.ngo.gruta.pl i www.ngo.pluznica.pl

W Gminie Gruta powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia:
- Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - w terminach 11-15.02.2014, 11-15.03.2014, 8-12.04.2014
- Zadania i zasady funkcjonowania Gminnych Rad Działalności pożytku Publicznego – 18-19.05.2015
- Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rozwoju i wsparcia trzeciego sektora – 17-19.03.2015

Zorganizowane zostały 4 Festiwale Aktywności Lokalnej:
- Gmina Gruta – 24.08.2014 i 20.06.2015
- Gmina Płużnica – 25.05.2014 i 28.06.2015

Odbyły się 4 Gminne Fora Organizacji Pozarządowych:
- Gmina Gruta – 15.10.2014 i 12.06.2015
- Gmina Płużnica – 19.09.2014 i 29.05.2015

W trakcie realizacji projektu w gminach Płużnica i Gruta odbyło się:
- 7 posiedzeń członków Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
- 6 forów dyskusyjnych
- 6 spotkań grup roboczych

Udzielono łącznie 545 godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego, Pełnomocników ds. współpracy z ngo. Zakres prowadzonego doradztwa był bardzo szeroki w zależności od potrzeb różnych grup.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model współpracy

logo dk

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z Gminy Płużnica i Gminy Gruta zakończyły prace nad dokumentem "Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych".

Prace nad dokumentem trwały od lutego 2014 roku w ramach realizacji projektu "Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta"

Gmina Płużnica - Model współpracy

Gmina Gruta - Model współpracy

Partnerstwo lokalne

logo dk

W dniach 18-19 marca 2015 przedstawiciele administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica uczestniczyli w szkoleniu pt. „Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rozwoju i wsparcia trzeciego sektora”.

Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z zakresu: czym jest Partnerstwo lokalne, zasady budowania Partnerstw, interesariusze Partnerstwa, zasady na jakich powinno się opierać Partnerstwo oraz formy współpracy Partnerstwa.

Szkolenie odbyło się w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie i było częścią zadań realizowanych w ramach projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”.

Projekt finansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest od 01.11.2013 do 30.06.2015 r.

 

 

Gminne Forum Organizacji Pozarządowych w Płużnicy

  logo dk

 W dniu 29 maja 2015 roku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele III sektora z terenu Gminy Płużnica.

Forum było doskonałą okazją do podsumowania działalności ngo oraz wymianą doświadczeń.

Podczas spotkania został zaprezentowany program współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem za poprzedni rok.

Przedstawiony został także Model Współpracy który został wypracowany wspólnie z uczestnikami warsztatów w ramach projektu „Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta.

Zestawienia wyników badań

Lokalny Indeks Współpracy

Prezentacja

 

Dobre Klimaty dla współpracy

   W poniedziałek 24.listopada 2014r w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica odbyło się drugie Forum dyskusyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy. Forum zorganizowano w ramach realizowanego projektu partnerskiego „DOBRE KLIMATY Dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Dobre Klimaty dla współpracy

Dodatkowe informacje