Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

E-aktywni - nabór wniosków wydłużony

nagwek popc

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO”
nabór wniosków został wydłużony do dnia 6 grudnia 2018 do 24:00.

Nabór wniosków E-aktywni PRZEDŁUŻONY

nagwek popc

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO”
nabór wniosków został przedłużony do 15 listopada 2018 do 24:00.

E-aktywni mieszkańcy woj. śląskiego i opolskiego

nagwek popc

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

Projekt partnerski Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator i Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

CELE PROJEKTU:
Podniesienie w okresie do 30 listopada 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 800 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw śląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej: E-aktywni mieszkańcy woj. śląskiego i opolskiego

Ogłoszenie o naborze grantobiorców - woj. śląskie i opolskie

nagwek popc

OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOBIORCÓW
„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO”

Projekt partnerski
Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator
i
Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:
Podniesienie w okresie do 30 listopada 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 800 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw śląskiego i opolskiego.

Kto może aplikować o środki w ramach projektu?
O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa śląskiego i opolskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?
Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:
Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł/osobę = Wysokość grantu
Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze grantobiorców - woj. śląskie i opolskie

Dodatkowe informacje