Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wsparcie pomostowe dla uczestników z IV naboru.

 

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 7 - 11 maja 2018 r.

Wniosek o wsparcie,  zestawienie  planowanych wydatków, formularz informacji wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji - pomoc de minimis

 

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego - do wglądu

Wyniki IV Nabór

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach IV naboru uczestników do projektu w projekcie "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy".

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.

IV nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych" - przedłużenie

RPO 8.3

 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przedłuża IV nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”. Formularze rekrutacyjne przyjmujemy do dnia 20 grudnia 2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 38.400 zł na założenie i prowadzenie firmy
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 2-20.12.2017
Formularz rekrutacyjny 2-20.12.2017- wersja edytowalna
Formularz rekrutacyjny 2-20.12.2017- wersja PDF
Karta oceny doradcy zawodowego 2-20.12.2017
Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 2-20.12.2017
Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 2-20.12.2017

Wyniki Rekrutacji "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – IV nabór"

RPO 8.3

        Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas IV naboru uczestników do projektu. IV nabór trwał od 2.11.2017 do 20.12.2017.

Złożonych zostało 8 formularz rekrutacyjny; 1 formularz został odrzucony ze względów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 7 osób.

 

Lista osób zakwalifikowanych - IV nabór

 

IV nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza IV nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 38.400 zł na założenie i prowadzenie firmy
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 2-20.11.2017

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 2-20.11.2017

 

Dodatkowe informacje