Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wsparcie pomostowe dla uczestników z V naboru.

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 6 - 11 czerwca 2018 r.

Wniosek o wsparcie,  zestawienie  planowanych wydatków, formularz informacji wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji - pomoc de minimis

 

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego - do wglądu

 

Wyniki dla uczestników z V naboru

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach V naboru uczestników do projektu w projekcie "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy".

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - V nabór

RPO 8.3

 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza V nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim, wąbrzeskim i mieście Grudziądz.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od dnia 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - V nabór

Formularz rekrutacyjny - V nabór - wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny - V nabór - wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego - V nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna - V nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna - V nabór

Wyniki Rekrutacji "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – V nabór"

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas V naboru uczestników do projektu.
V nabór trwał od 2.01.2018 do 31.01.2018 r.

Złożonych zostało 8 formularz rekrutacyjny. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 8 osób.

Lista osób zakwalifikowanych - V nabór

 

Dodatkowe informacje