Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabór wniosków o dotację dla dodatkowego naboru uczestników

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację dla dodatkowego naboru uczestników planowane jest na dzień 12.06.2018 r.

Nabór trwać będzie od 12 do 15.06.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Załącznik 1 do biznesplanu - bez liczenia

Załącznik 1 do biznesplanu - sam liczy

Minimalne wymagania dotyczące oceny bizneplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Formularz informacji - pomoc de minimis

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zaświadczenie

Wyniki oceny Biznesplanów dla VI naboru

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach VI naboru uczestników do projektu w projekcie "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy".

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.

Wydłużenie VI naboru uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o wydłużniu VI naboru uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.
 
Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do dnia 16.03.2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór zmiana od 22.02.2018

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna - VI nabór

Nabór wniosków o dotacje dla uczestników z VI naboru

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 30.04.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 30.04.2018 do 10.05.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Załącznik 1 do biznesplanu - bez liczenia

Załącznik 1 do biznesplanu - sam liczy

Minimalne wymagania dotyczące oceny bizneplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Formularz informacji - pomoc de minimis

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zaświadczenie

 

VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla aktywnych" - przedłużenie

RPO 8.3

Strowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych" zostaje przedłużony do dnia 09.03.2018 r. do godz 16:00

Dodatkowe informacje